Privacy

Privacy Statement: de Gezonde School

Gezonde School vindt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen onze verantwoordelijkheid volgens de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy Statement gaat enkel over de persoonsgegevens die worden verzameld binnen de gebruikersomgeving www.mijngezondeschool.nl ten behoeve van de uitvoer van het programma Gezonde School.

 

Wie verzamelt en gebruikt mijn persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verzameld voor het beheer en de uitvoering van het programma Gezonde School. Gezonde School voert, in samenwerking met verschillende organisaties, initiatieven uit om met het onderwijs een gezonde leefstijl onder jeugd te bevorderen.

Het programma Gezonde School wordt uitgevoerd door RIVM, GGD GHOR Nederland, MBO Raad, PO-Raad en VO-raad. Deze organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin GGD GHOR Nederland is aangewezen om het programma te mogen vertegenwoordigen en is aangesteld voor het beheer van www.mijngezondeschool.nl.

De partijen in het samenwerkingsverband zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, maar GGD GHOR Nederland is voor dit onderwerp uw aanspreekpunt.

Er zijn verschillende andere partijen betrokken bij het beheer en de uitvoering van dit programma, zoals Gezonde School-adviseurs, samenwerkingspartners en beoordelaars van het vignet Gezonde School. Deze partijen hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens indien dit nodig is voor hun werkzaamheden ten behoeve van het programma.

 

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Uw gegevens worden gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan het Gezonde School programma, de regelingen die hieronder vallen en het uitdelen van themacertificaten en het vignet Gezonde School. 

Hierbij kunt u denken aan het opnemen van contact bij aanvullende vragen over aangevraagde regelingen en het communiceren hierover. Tevens kan het nodig zijn dat wij voor de uitvoering van de regeling documentatie nodig hebben ter verantwoording. Communicatie hierover gaat via een mijngezondeschool.nl account. 

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening en processen, of het doen van onderzoek door de Gezonde School of een organisatie waarmee wij samenwerken of die hiervoor wordt ingehuurd. Het delen van uw persoonsgegevens gebeurt alleen als het een bijdrage levert aan de verbetering of doorontwikkeling van het programma Gezonde School.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om u nieuwsbrieven te sturen indien u een mijngezondeschool.nl account aanmaakt.

 

Aanvullend gebruik van persoonsgegevens

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doelen willen gebruiken dan hierboven omschreven dan zullen wij dit enkel doen als we hier wettelijk verplicht toe zijn, dan wel uw (uitdrukkelijke) toestemming hiervoor hebben gevraagd.

 

Welke persoonsgegevens worden er gebruikt?

De persoonsgegevens die we over u verzamelen en gebruiken zijn:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Overige gegevens die we voor de uitvoer van het Gezonde School programma verzamelen betreffen geen persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld adres en financiële gegevens van scholen.

 

Wat is de basis voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

De Gezonde School verwerkt uw persoonsgegevens enkel op basis van enkele wettelijke grondslagen.

Overeenkomst

 • Indien u een account aanmaakt bij Gezonde School om gebruik te maken van de diensten van het programma, verwerken wij uw gegevens in dat kader om uitvoering te geven aan de verschillende regelingen en onderdelen van het programma waar u gebruik van wenst te maken. Dit is nodig om u te voorzien van de gewenste dienstverlening.

Wettelijke plicht

 • Indien Gezonde School uw persoonsgegevens volgens de wet moet gebruiken voor bepaalde doelen, voor bepaalde tijd moet bewaren, of moet delen met anderen, dan doet de Gezonde School dit.

Gerechtvaardigd belang

 • Voor het optimaliseren van de dienstverlening en het uitvoeren van onderzoek kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens.
 • Personen met een mijngezondeschool.nl account krijgen automatisch de nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden.

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zo lang dat nodig is voor de goede uitvoer van het programma (incl. evaluatie en verantwoording), kwaliteitscontrole, onderzoek en om te voldoen aan wettelijke plichten (inclusief wettelijke bewaartermijnen). 

 

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de wet heeft u verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met info@gezondeschool.nl.

 • U hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • U hebt het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en hiervan een kopie te ontvangen;
 • U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • U hebt in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • U hebt het in sommige gevallen recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

Hebt u aanvullende vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland als vertegenwoordiger van de Gezonde School via fg@ggdghor.nl.

 

Waar kan ik terecht met klachten?

Heeft u klachten over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt of over de manier waarop een verzoek is afgehandeld?

U kunt dan in eerste instantie een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de GGD GHOR (als aangewezen vertegenwoordiger van de Gezonde School) via fg@ggdghor.nl.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of hoe uw klacht is afgehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

 

Wijzigingen

De Gezonde School zal deze privacyverklaring wijzigen indien dat nodig is of er aanpassingen plaatsvinden in de partijen die uw persoonsgegevens ontvangen of de soort persoonsgegevens die over u worden verzameld. 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 januari 2021.

 

Bijlage: Privacy Statements samenwerkingspartners

De algemene privacyverklaringen van de verschillende samenwerkingspartners kunt u vinden via onderstaande links.

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2019/11/20191115-Privacy-en-cookies-statement-DEF.pdf

https://www.rivm.nl/privacy

https://www.vo-raad.nl/over-deze-website

https://www.mboraad.nl/privacy-statement

Privacy-verklaring PO-Raad | PO-Raad