Mijn Gezonde School

Hier kun je als school

  • Een themacertificaat Gezonde School aanvragen 
  • Een aanvraag doen voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School
  • Belangstelling kenbaar maken voor de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten - lekker naar buiten!
  • Belangstelling kenbaar maken voor de subsidie Watertappunten 
  • Belangstelling kenbaar maken voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Laatste nieuws

Tussen 1 september en 30 september kunnen scholen hun belangstelling kenbaar maken voor de stimuleringsregeling 'Jong Leren Eten - Lekker naar buiten!'. 

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het po, so, vo en mbo én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken en/of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Scholen kunnen zich eerst oriënteren op de regeling via de website en daarna eventuele belangstelling kenbaar maken hier via een account op www.mijngezondeschool.nl. Uiterlijk half oktober informeren wij scholen over de toekenning van de regeling.

 

Nieuwe ronde stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit 

Op maandag 4 oktober opent de belangstellingsregistratie van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit ronde 5. Scholen uit het po, so, vo en mbo hebben dan tot en met 15 november 2021 de tijd om via Mijngezondeschool.nl hun belangstelling kenbaar te maken. Scholen die hebben deelgenomen aan ronde 1, 2 of 3 en al zijn gestart met hun verantwoording mogen ook voor ronde 5 hun belangstelling registreren. Begin december informeren wij scholen over de toekenningen. Lees voor registratie altijd eerst goed de voorwaarden door op onze site

 

Einde subsidie Watertappunten  

Het nieuwe schooljaar is van start en wellicht heeft jouw school de subsidie Watertappunten ronde 2 of 3 toegekend gekregen. Behoor jij tot een van deze scholen? Dan heeft jouw school tot en met 30 november 2021 de tijd heeft voor realisatie, verantwoording en declaratie. Hiermee komt de subsidie Watertappunten tevens tot een eind. Let op: bij het niet of te laat indienen vervalt het recht op de subsidiegelden. Wij streven dat eind november zoveel mogelijk toegekende scholen een watertapvoorziening op het schoolterrein of in het schoolgebouw hebben.  Op onze site vind je alle informatie om een watertappunt te realiseren, inclusief een watertaptoolkit en ervaringsverhalen. 

Hoe maak ik een account aan op mijngezondeschool.nl?  

Om een ondersteunende regeling van Gezonde School aan te vragen, moet school een account hebben op Mijngezondeschool.nl. Per school maakt u gebruik van één account. Heeft uw school nog geen account of twijfelt u of uw school al een account heeft? Een account aanmaken gaat eenvoudig via de homepage van Mijngezondeschool met de knop ‘Maak een account aan’. Voor de registratie zijn schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon en ook het BRIN-nummer. Door het BRIN-nummer van uw school in te voeren worden, indien uw school al een account heeft, de schoolgegevens in een oranje kader getoond met daarbij de opmerking dat er al een schoolaccount actief is.

Na registratie heeft u toegang tot het scholendashboard met alle gegevens en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende regelingen. In de animatie hiernaast nemen wij u mee in de functionaliteiten van Mijngezondeschool.nl

 

Ik ben mijn inlog voor mijngezondeschool.nl kwijt

Iedere school kan een inlog aanmaken voor Mijngezondeschool.nl . Voor deze inlog wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres van de Gezonde School-contactpersoon op school. Mocht u niet meer weten wie de contactpersoon is binnen uw school of scholengemeenschap? Vraag het na bij uw directeur of bestuur. Komt u er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en wij helpen u verder of vraag het uw Gezonde School-adviseur.

 

Ik wil de contactpersoon van onze school wijzigen

Indien de contactpersoon niet langer werkzaam is op uw school kunt u door in te loggen op Mijngezondeschool.nl via Mijn profiel de gegevens van de nieuwe contactpersoon doorgeven, zoals naam en e-mailadres. Komt u er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en vermeld hier gelijk bij wie de huidige contactpersoon is van de school en de gegevens van de nieuwe contactpersoon.

 

Ik ben mijn wachtwoord voor mijngezondeschool.nl kwijt

Via ‘wachtwoord vergeten’ is een nieuw wachtwoord aan te vragen. De knop is te vinden rechtsboven op de homepagina van mijngezondeschool.nl. Hiervoor heeft u het e-mailadres nodig van de contactpersoon van uw school en moet het account van uw school al geactiveerd zijn. Heeft u geen e-mail ontvangen? Kijk dan in uw 'ongewenste mail'. Soms worden deze mails automatisch als spam gemarkeerd.
 

Kan ik met meerdere contactpersonen inloggen?

Het is in het systeem niet mogelijk om twee contactpersonen als inlogcontactpersoon te registreren. Er is maar één inlogcontactpersoon mogelijk. Overlegt u intern wie dit het beste kan zijn. Voor bepaalde regelingen is het mogelijk om in het scholendashboard een extra contactpersoon aan te geven. Deze persoon ontvangt per e-mail informatie over de regeling.