Gezonde School - Certificaten

Op deze pagina vind je meer informatie over de themacertificaten, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijsten. Zo kun je je goed voorbereiden op een eventuele aanvraag voor het vignet Gezonde School. 

Voor scholen in het speciaal onderwijs zijn de po-vragenlijsten beschikbaar. Voor scholen in het speciaal voortgezet onderwijs zijn de vo-vragenlijsten beschikbaar. 

Let op: voor het thema Bewegen en sport maakt vso ook gebruik van de po-vragenlijst. 

Kijk voor de faq of informatie over het vignet op Gezondeschool.nl.